Vær snill og respekter at alle bildene er min copyright / Please respect copyright on all photos in my blog.

torsdag 29. juli 2010

ABC i ord og bilder

Da er jeg klar for ABC i ord og bilder igjen, og ukens bokstav er P.
Jeg har valgt pingviner, og bildene er tatt i akvariet i Bergen i sommer. Dette er en veldig morsom fugl syntes jeg, og ut i fra kroppsspråket deres så ligner de nok litt på mennesker i oppførsel :-)
Wikipedia sier dette om pingviner:

Pingviner (Spheniscidae) er en gruppe av fugler som omfatter 17 arter. Pingvinene holder til på den sydlige halvkule, de fleste i Antarktis. Tre arter finnes i den tempererte sonen, og en art lever så langt nord som Galápagos.
Pingviner kan ikke fly, men har gjennom evolusjon blitt utrustet til et liv i havet og med ekstrem kulde. På land går pingvinene oppreist. Vingene, som har blitt omdannet til luffelignende svømmeredskaper, gjør dem til dyktige svømmere og dykkere. Det er de eneste fuglene som har brystkam i skjelettet, men likevel ikke kan bruke vingene til å fly med. Bena brukes til styring under vann og som svømmeføtter i overvannsstilling. Pingviner er usedvanlig dyktige dykkere. De kan oppnå en hastighet på 30–40 km/t i neddykket tilstand, og være neddykket i opptil 18 minutter i strekk. De største artene kan dykke ned mot dyp på 265 meter.

Pingviner er middels store til store fugler som gjerne veier omkring 1–40 kg og blir ca. 40–115 cm høye. Større pingviner holder lettere på varmen og er derfor mer vanlige i kalde strøk. Den største arten er keiserpingvin. Den minste arten er dvergpingvinen.

Pingvinene har fjær som sitter som et tettpakket lag av stive, rette fjærbørster og gir god isolasjon sammen med det tykke fettlaget under huden. Halen er svært kort, og bena sitter langt bak, så de beveger seg i oppreist stilling på land. På is kan de skyve seg fremover på magen.
Pingviner lever i flokk, gjerne tusenvis sammen. De hekker i store kolonier og foretar lange vandrende og svømmende trekk, som ennå er lite kjente for forskerne. De jakter og spiser sjødyr, som krill, fisk og blekksprut.

Pingviner er selv byttedyr for haier, seler og tannhvaler. Spesielt utsatt er pingvinene for angrep fra leopardselen og spekkhogger. Noen steder er også røyskatt og rotter et problem for pingvinene.
Pingviner regnes som monogame og hekker gjerne på samme plassen hele livet. Kurtisen er variert og kompleks, og ganske lydsterk. De hekker i enorme kolonier.

Plansje over livssyklusen til keiserpingvinerPingvinene legger ett eller to egg (artsavhengig). Både hannen og hunnen bidrar med ruging og ungepass. Den ene passer på egget eller ungen mens den andre finner føde.

Tyske og japanske dyrehager har også rapportert om homofile pingviner. Dette fenomenet er også rapportert ved Kelly Tarlton's Aquarium i Auckland, New Zealand.

Pingviner = penguins. Photos are from seaworld in Bergen, a town I visited in my summer vacation. Text is from Wikipedia, you can read it in English here.